CoolOrange is de werktitel van een platform voor de verduurzaming van woningen in Nederland. U leest meer in bijgaand visiedocument.

CoolOrange Primer